Privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemine

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks Future Health Solutions OÜ (edaspidi FHS OÜ) (kodulehe https://elumus.ee haldaja) isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR- General Data Protection Regulation).

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress.

Külastades ja lugedes käesolevat lehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjas käesolevates privaatsustingimustes.

2. Kelle isikuandmeid Future Health Solutions OÜ töötleb?

Future Health Solutions OÜ töötleb nende olemasolevate ja potentsiaalsete klientide andmeid, kes on avaldanud soovi FHS OÜ teenuseid kasutada või on neid teinud varasemalt ning külastanud elumus.ee kodulehte või sotsiaalmeedia kanaleid. Teatud juhtudel töötleb ettevõte isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest.

3.Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Ettevõte töötleb isikuandmeid selleks et pakkuda oma olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni. Näiteks töötleb FHS OÜ isikuandmeid klientide ostukäitumise kohta, kodulehe https://elumus.ee külastatavuse, uudiskirja ja reklaamide lugemise ja avamise kohta.

Future Health Solutions OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • Kliendibaasi loomine ja haldamine;
  • Teenuste/toodete loomine ja klientidele pakkumine;
  • Käesoleva ettevõtlusportaali haldamine ja arendamine;
  • Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;

4. Future Health Solutions OÜ töötleb järgmiseid isikuandmeid

  • Kontaktandmed – ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber;
  • Automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed;
  • Uudiskirjaga saadud andmed – uudiskirja lugemise aktiivsus ja sisu;
  • Muud isikuandmed mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest (nt Google, www.rik.ee, www.teatmik.ee, Facebook, Instagram, LinkedIn jt.)

5. Isikuandmete jagamine ja säilitamine

Future Health Solutions OÜ ei edasta kliendi andmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda ega jaga isikuandmeid kolmandatele osapooltele va riikliku järelvalve asutustele juhul, kui see nõue tuleneb seadusest.

Hetkel kui klient teavitab soovist lõpetada isikuandmete kasutamine, siis eemaldatakse isiku andmed ettevõtte andmebaasist.

Future Health Solutions OÜ säilitab isikuandmeid niikaua kui nende kogumine on eesmärkide saavutamiseks vajalik ja kuni on vaja täita lepingutest ja/või seadusest tulenevaid kohustusi.

Käesolevad privaatsustingimused on kehtivad alates 1.1.2023