Tüvirakud aitavad ravida ka HIV-i

HIV on tõsiseks probleemiks kogu maailmas – praegu on kokku ligikaudu 37 miljonit HIV-nakatunud inimest. See teema pole võõras ka Eestis. Nimelt on Euroopa Liidu linnadest kõrgeim HIV-i nakatunud inimeste protsent Narvas, olles hinnanguliselt 4%. Kokku on aastate jooksul Eestis HIV-i diagnoositud 9492 inimesel.
Tüvirakud pakuvad paranemisvõimalusi HIV patsientidele. Siiani oli dokumenteeritud vaid üks tulemuslik haigusjuht. Nüüdseks on kinnitust saanud ka teine.

Esimene patsient, Timothy Ray Brown, keda tunti nime all Berliini patsient, oli esimene, kes sai  HIV’i ravi tüvirakkudega 2007 aastal. Ravi tagajärjel on ta siiani – so  12 aastat, olnud HIV-st vaba.
Nüüd kinnitasid Suurbritannia teadlased, et tüvirakud ka teise patsiendi ravis on andnud edukaid tulemusi. Teda nimetatakse „Londoni patsiendiks“. Lisaks HIV’ile, mis diagnoositi 2003 aastal, leiti tal 2012. aastal agressiivne vähkkasvaja – Hodgkin’i lümfoom. Pärast ulatuslikku keemia- ja kiiritusravi nõustus patsient tüvirakkude siirdamisega 2016. aastal. Nüüdseks on teda ravijärgselt jälgitud enam kui 18 kuud. Tema veres ei ole enam jälgegi HIV-st, samuti on kadunud vähiga kaasnevad haigusnähud. Et saaks kindlalt väita, patsient on vähkkasvajast päriselt paranenud, jääb ta ka edaspidiseks jälgimise alla.

Samuti jätkuvad kliinilised uuringud tüvirakkude efektiivsuse kohta HIV ravis. Positiivsed tulemused annavad alust tüvirakuravi laiemaks kasutamiseks erinevate immuunhaiguste ja vähi ravis.

Viide

Gupta RK, Abdul-jawad S, McCoy LE et al HIV-1 remission following CCR5Δ32/Δ32 haematopoietic stem-cell transplantation.  https://www.nature.com/articles/s41586-019-1027-4