Kuigi paljud lapsevanemad tajuvad, et tüvirakkude säilitamine võiks olla midagi väga olulist nende lapsele, ei ole selle otsuse tegemine kerge. Mistahes valik ka teha, tasub eelnevalt tutvuda kogu infoga. Sõltumatuid organisatsioone, kes siinkohal abistavad, on mitmeid.  Üks selline on heategevuslik fond USA-s, mille nimeks Parent’s Guide to Cord Blood Foundation.

Selle fondi käivitas Frances Verter, PhD  1998. aastal, kes töötas välja ka juhendi nabaväädivere tüvirakkude säilitamise kohta, et aidata vanemaid nende valikutes. Frances Verter tegi seda oma tütre Shai  mälestuseks, kes lahkus siit ilmast kõigest 5 aastasena. Antud fond on ainus nabaväädivere tüvirakkude teemat käsitlev mittetulunduslik organisatsioon, mis on akrediteeritud The Health On the Net Foundation (HON) poolt – see tähendab, et nende koduleht vastab meditsiinilise teabega veebilehtede kvaliteedistandardile ning sisaldab tõest ning kontrollitud infot.

ParentsGuideCordBlood

ParentsGuideCordBlood kodulehelt leiab infot haiguste kohta, mille korral juba kasutatakse tüvirakke ja millised haigused on veel teadusliku uurimise faasis, juhendeid ning muud praktilist infot. Sealt saavad lapsevanemad nõuandeid nii erapankades tasulise säilitamise kui riiklikusse panka tasuta annetamise kohta. Nad harivad tüvirakkude teemal nii tervishoiuteenuste osutajaid kui riigiasutuste ametnikke,  samuti aitavad lapsevanemaid teadliku otsuse tegemisel.

Tüvirakud võivad teie lapsele tuua kasu mitmel moel. Neid rakke saab kasutada enam kui 80 haigusseisundi raviks. Lisaks on neil lastel, kelle nabaväädi tüvirakud on säilitatud, võimalus osaleda kliinilistes uuringutes, näiteks aju halvatuse või autismi ravis. Olgu mainitud, et need on haigused, mis põhjustavad tõsiseid arenguhäireid, samuti näitab autism ähvardavat kasvutendentsi. Vastavalt CDC (Centres for Disease Control and Prevention)  andmetele oli 2014-ndal aastal USA-s autismi 1-l lapsel 59-st. Võrreldes 2008 aastaga on see suurenenud enam kui 30%. Euroopas oli 2008 aasta andmetel autismi 1-l lapsel 150-st. Tüvirakud ja ravi nendega pakub järjest suurenevat huvi –  neil on spetsiifilised immunoloogilised omadused, mis tõotab abi autismi ravis (1),(2).

Kõige olulisem, mida tulevased lapsevanemad selgelt mõistma peavad on see, et võimalus koguda vastsündinu tüvirakke on ühekordne – kohe, vahetult peale sünnitust.

Viited

(1)    Stem cell therapy in autism: recent insights Dario Siniscalco,1 Suresh Kannan,2 Neomar Semprún-Hernández,3 Adrien A Eshraghi,4 Anna Lisa Brigida,5 andNicola Antonucci6              2018 Oct 23.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6204871/   

(2)    The Future of Stem Cell Therapy as Treatment for Autism
March 4, 2019 By Cade Hildreth (CEO)
https://bioinformant.com/treatment-for-autism-stem-cell/