Nii palju kui maailmas on erinevaid inimesi, on ka erinevaid seisukohti. Sama kehtib lapsevanemate kohta – on rangeid, on vabakasvatuse pooldajaid, on neid, kelle jaoks pole midagi tähtsamat kui laste kasvatamine, kui ka neid, kelle mõistes lapsed kasvavad justkui ise. Kuid neid kõiki ühendab üks kindel joon – see on vahetu ja tingimusteta armastus oma lapse vastu ning soov, et tal alati kõik kõige paremini läheks. Paljudes eluvaldkondades saavad vanemad oma lapsi suunata, nt hariduse ja elukutse valikul, elustiili ja väärtushinnangute kujundamisel.  Tervis, meie kõige kalleim vara, ei sõltu alati meie valikutest ega ka mitte elustiilist. Haigused võivad tabada meist igaüht- last, ema, abikaasat või muud lähedast inimest ning just raskemate haiguste puhul oleme nii inimestena kui lapsevanematena sageli jõuetud.
Viimaste aastakümnetega on toimunud meditsiinis suur innovatsioon, seda ravivõimaluste avardumise näol tüvirakkudega. Kas tüvirakkude säilitamise võimalus oleks ehk teema oleks, mis vääriks peatumist ja kaalumist? Sageli on elus nii, et ükskõik mis uus teema hakkab meid lähemalt huvitama alles siis, kui meil sellega mingi otsene või kaudne kokkupuude on. Vahel võib aga siis olla hilja …

Maailmas on erapankades säilitamisel kokku ligikaudu 5 miljonit tüvirakuproovi (1). See tähendab, et on miljoneid perekondi, kes on võtnud vastu otsuse säilitada oma lapse nabaväädiverd. See on juba väga suur arv teadlikke lapsevanemaid.

Toome välja peamised põhjused, miks teised seda veel teinud ei ole.

  • Ei ole teadnud sellisest võimalusest ja pole olnud piisavalt infot
  • Ei ole täpselt selge, kus raviasutuses saab tüvirakkudega ravida
  • Vähe infot haiguste kohta, mida on võimalik tüvirakkudega ravida
  • Eksiarvamus teenuse kõrge hinna osas ja tunne, et seda saavad endale lubada „vaid väga rikkad“

Erinevates riikides on läbi viidud mitmeid küsitlusi mõistmaks, miks lapsevanemad on oma lapse tüvirakud panka säilitamiseks pannud?

Peamised põhjused on olnud:

  • see on nn bioloogiline kindlustus – ainuke kindlustuse liik, millega tõepoolest oma lapse tuleviku TERVIST kindlustada saad, sest haiguse või trauma tekkimisel on tõhus „ravim“ omast käest võtta
  • haiguste loetelu, mida  tüvirakkudega ravida saab, suureneb pidevalt
  • suhteliselt madal hind nt võrreldes mittekompenseeritavate vähiravimitega

Ka Future Health Biopank on aastate jooksul küsitlenud oma kliente, et selgitada välja rakkude säilitamise peamised põhjused. Enamasti on vanemad lihtsalt soovinud tagada lapsele võimalus loomuliku ja individuaalse ravi saamiseks, kui vajadus peaks ilmnema. Kui soovid neid põhjuseid teada lähemalt, loe siit (NB! 6-s küsimus)

Iga lapsevanema teekond otsuseni säilitada või mitte säilitada oma sündiva lapse nabaväädiverd ja -kude on erinev, sõltudes mitmest erinevast aspektist. Võtmerolli mängib kindlasti teadlikkus ja piisava informatsiooni olemasolu.
Siit saad lugeda ühe ema, hariduselt lastearsti, oma otsuseni jõudmisest:  https://childrensmd.org/browse-by-age-group/newborn-infants/cord-blood-banking-why-i-changed-my-mind/

Reet Melia
Elumus kaaslooja

(1) A History of Cord Blood Banking and Transplantation
Joanne Kurtzberg. *Stem Cells Transl Med. 2017 May; 6(5): 1309–1311.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5442723/