Mis on tüvirakud

MIs on tüvirakud
Mis on tüvirakud?

Tüvirakud on organismi alusmaterjal – need on algrakud, millest tekivad organismi kõik erinevad rakud. Tüvirakkudel on võime jaguneda (paljuneda) ja muutuda erinevateks, oma spetsiifilise funktsiooniga rakkudeks, nagu näiteks vere-, südame, luu-, närvi- ja kõikideks muudeks keharakkudeks.  Ühelgi teisel rakul ei ole võimet genereerida uusi rakutüüpe.

NABANÖÖR EHK NABAVÄÄT ON RIKKALIK TÜVIRAKKUDE ALLIKAS

Tüvirakke saab täiskasvanul luuüdist, rasvarakkudest, verest. Kõige väärtuslikum tüvirakkude allikas on aga sündiva lapse nabanöör ehk nabaväät. Nabanöörist  võetud veri ja nabanöör sisaldavad veidi erinevaid tüvirakke.

Nabaväädiveri sisaldab rohkelt hematopoeetilisi tüvirakke (HSC – Haematpoietic Stem Cells), millest arenevad erinevad vererakud. Nabanöörist ehk nabaväädikoest saadakse mesenhümaalseid tüvirakke (MSC – Mesenchymal Stem Cells), millest arenevad erinevate organite ja kudede rakud. Tüvirakkude võtmise ja säilitamise kohta loe siit 

MILLEKS TÜVIRAKKE KASUTATAKSE?

Lapse sündimisel võetud ja külmutatud tüvirakke saab kasutada, kui peaks ilmnema mõni haigus lapseeas või aastaid hiljem. Lapse isiklikud unikaalsed tüvirakud võivad osutuda tema elupäästjaks. Samuti võib neist suurt abi olla teiste pereliikmete, kellel puuduvad omaenda säilitatud rakud, ravimisel.

Ravi nabaväädivere tüvirakkudega ei ole midagi uut, seda on kasutatud juba üle 20 aasta. Tänapäeval ravitakse enam kui 85-t haigust, nagu näiteks leukeemiat, lümfoome,  aneemiad, immuunpuudulikkust ja paljusid teisi haigusi tüvirakkude abil. Tüvirakke kasutatakse ka ajuhalvatuse ja autismi ravis. Ravi on kõige tulemuslikum just inimese enda unikaalsete tüvirakkudega.

Nabanöörist saadud tüvirakud on osutunud uuringutes edukaks südame-, kõhre-, närvi- ja paljude erinevate haiguste ravis. Loe veel

Hetkel on käimas palju kliinilisi uuringud nabaväädikoe tüvirakkudega. Nende tulemused jõuavad praktilisse kasutusse mõne aasta pärast.

FAKTE:
MAAILM
  • Kogu maailmas on tehtud üle 40 000 hematopoeetiliste tüvirakkude siirdamise.
  • Esimene õnnestunud siirdamine tehti juba 1988-ndal aastal. Tüvirakuravi on teostatud edukalt juba mitukümmend aastat.
  • Tüvirakkudega ravitakse enam kui 85 haigust.
  • Ravivõimalused tüvirakkudega järjest laienevad. Juba praegu on üle 300 erineva haiguse kliinilistes uuringutes, kus selgitatakse tüvirakuravi efektiivsust nende ravimisel
  • Sealjuures on paljude haiguste ravi jõudnud juba praktikasse. Euroopas on mitmeid kliinikuid, kus neid haigusi ravitakse tüvirakkudega. Häid näiteid, millises valdkonnas on suurepäraseid ravitulemusi saavutatud, võib leida SwissMedica kodulehelt 
FUTURE HEALTH BIOBANK
  • Nabaväädivere tüvirakke on Future Health Biopangast on väljastatud üle 118 proovi nii verehaiguste, immuunpuudulikkuse, ajuhalvatuse kui paljude teiste haiguste raviks.
  • Esimene õnnestunud siirdamine FHT’st vabastatud rakkudega tehti 10-aastasele poisile, kellel oli Fancon’i aneemia (eluohtlik luuüdi haigus). Kasutati tema noorema õe tüvirakke, sest tal endal neid pangas ei olnud. Tüvirakud sobisid ja ravi tagajärjel poiss paranes ning elab praegu normaalset haigusvaba elu. Eduka ravi näiteid on palju ning neid lisandub iga päevaga.
  • Future Health Biopangas on säilitamisel 190 000 nabaväädivere proovi 94-st eri maast –  st rohkem, kui kõigis teistes UK pankades kokku. Ravimiseks on proove saadetud paljudesse eri riikidesse eri kontinentidel vastavalt kliendi soovile.
Copy link
Powered by Social Snap