Tüvirakkude säilitamine

 
TÜVIRAKKUDE SÄILITAMINE – KUIDAS SEE TOIMUB?

10 sammu lapse tüvirakkude säilitamiseks

 • Soovitame võtta ühendust meie nõustajaga, kellelt saab täpsemat teavet ning materjale. Nõustamine on tasuta ja seda teostavad ELUMUS nõustajad Dr. Merike Seer ja Reet Melia Sildre.
 • Olles saanud vajaliku info ja soovi korral ka lepinguprojekti, saad mõelda ja arutada abikaasa/partneriga ning võid alati oma küsimustega uuesti nõustaja poole pöörduda.
 • Kui oled otsustanud teenuse(d) tellida, siis sõlmime lepingu, mis on Sulle garantiiks edaspidiste sammude osas. Samas jääb Sul õigus soovi korral lepingust taganeda. Lepingu sõlmimise ajaks tuleb otsustada, kas soovid säilitada ainult nabaväädiverd või mõlemat: nii nabaväädiverd kui nabaväädikude.
 • Kui leping on sõlmitud, toimetame Sinu nimele spetsiaalse Kogumiskomplekti Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusosakonda (*), kus seda hoitakse kuni lapse sündimiseni. Kui komplekt on kohale jõudnud, saad selle kohta kinnituse e-maili teel.
 • Kohe peale sünnitust võtab eelnevalt vastava koolituse läbinud ning tunnistust omav ämmaemand nabaväädivere ja/või nabaväädikoe ning ema veeniverest analüüsi. Ta pakib kogu materjali kogumiskomplekti ja annab üle lepingulisele kullerile.
 • Kuller toimetab komplekti FHT laborisse Nottinghamis Inglismaal, kus proovid kontrollitakse ja eraldatakse tüvirakud.
 • Kui proovid vastavad nõuetele ja on kõlblikud säilitamiseks, saadab labor selle kohta vastava sertifikaadi, mille edastame Sulle.
 • Tüvirakud jagatakse mitmesse eri konteinerisse, mis võimaldab nende kasutamist eri ajal ja eri haiguste puhul.
 • Tüvirakud säilitatakse lepingu alusel Future Health Biopangas 25 aastaks ning soovi korral saab seda hiljem juba täiskasvanuks saanud laps pikendada.
 • Kui peaks tekkima küsimusi, siis on alati võimalik pöörduda nii meie – FHS’i, kui Inglismaa FHT klienditeeninduse poole.

*Käesolevaga on tüvirakkude kogumine Eestis võimalik vaid Ida-Tallinna Keskhaiglas. Haiglal on olemas nabaväädivere ja nabaväädikoe võtmiseks vajalik litsents. Materjali võtavad vastava väljaõppe ja tunnistusega ämmaemandad.

Tüvirakkude säilitamine annab Su lapsele võimaluse kasutada omaenda unikaalseid rakke iseenda raviks, kuid mitte ainult – lapse rakke saab vajadusel kasutada kogu pere tervise heaks. Küllalt suur on tõenäosus, et lapse tüvirakud sobivad ka õdedele-vendadele ja vanematele. Praktilises elus tuleb seda sageli ette.

Säilitamine Future Health Biopangas
 • Future Health Biopank säilitab nabaväädivere ja nabaväädikoe proovid eri külmakonteinerites. Need sügavkülmutatakse, et saaks kasutada siis, kui vajadus raviks peaks tekkima.
 • Lisaks säilitab Future Health Biopank nabaväädikoest lisaproovi kvaliteedi kontrolli tarbeks. See proov sulatatakse, rakud eraldatakse koest ja kultiveeritakse. See tagab, et säilitamisele lähevad vaid eluvõimelised rakud, mis on nõutud tasemel proliferatsioonisuutlikud (võimelised jagunema). Sellega garanteeritakse võimalus neid kasutada raviks siis, kui see vajadus hiljem tuleb.
 • Future Health Biopanga  säilitusmetoodika on tõestanud, et külmutamisel säilivad nabanööri ehk nabaväädikoe eluvõimelised rakud. FHT teostab järjekindlalt ka validatsiooniuuringuid, et kinnitada rakkude eluvõime säilimist sügavkülmutuse järgselt. See tähendab nabaväädi koepalad,  mis sisaldavad MSC-d, on edaspidi võimelised muunduma ja arenema eri tüüpi kudedeks nagu luu-, kõhre-, rasvkoe- ja muudeks rakkudeks.

Future Health Technologies Limited
10 Faraday Building
Nottingham Science & Technology Park
Unitversitey Boulevard
Nottingham, NG7 2QP
United Kingdom
T: +44 115 967 7707
F: +44 115 967 7836
info@fhbb.com
www.fhbb.comTOIMUB